LỄ TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG
và TIỄN CÁC BÉ KHỐI LỚP LÁ RA TRƯỜNG
NĂM HỌC: 2018 - 2019

Kết thúc một năm học, Trường MN ADES tổ chức buổi Lễ Tổng Kết Phát Thưởng và tiễn các Bé khối lớp Lá ra trường để các Bé vươn xa hơn, bay cao hơn đến một chân trời mới làm nền tảng vững chắc cho hành trình học tập tiếp theo của các Bé.
"Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu mi-sa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp một rồi
Nhớ lắm, quên sao được
Trường mầm non thân yêu. "
...
Với những tiết mục ca hát nhảy múa đáng yêu của các Bé góp phần làm cho buổi Lễ Tổng Kết thật sôi động tràn ngập tiếng cười, đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời học sinh của các Bé.

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • truong mam non quan 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • mầm non quận 3 ades chất lượng

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • mam non quan 3 ades chat luong

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • mầm non chất lượng quận 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • mam non chat luong quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non chất lượng quận 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • truong mam non chat luong quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non dạy tiếng anh cho bé

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • truong mam non day tieng anh cho be

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • mầm non quận 3 dạy bơi cho bé

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • mam non quan 3 day bôi cho be

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non tư thục tốt ở quận 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • truong mam non tu thuc tot o quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • mầm non tư thục tốt nhất quận 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • mam non tu thuc tot nhat quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • mầm non học phí thấp nhất quận 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • mam non hoc phi thap nhat quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non song ngữ quận 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • truong mam non song ngu quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • truong mam non song ngu quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • truong mam non song ngu quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • truong mam non song ngu quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • truong mam non song ngu quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • truong mam non song ngu quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • truong mam non song ngu quan 3

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

 • trường mầm non quận 3 ades

  Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Năm Học 2018 - 2019

Các mục được quan tâm nhiều nhất