SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG MẦM NON ADES

Nhà trường có cơ cấu tổ chức theo quy chế trường mầm non dưới sự dẫn dắt của cô Huỳnh Thị Bích Đức- Hiệu trưởng nhà trường

Các mục được quan tâm nhiều nhất