CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016 - 2017

Trường Mầm Non Phát Triển Châu Á - ADES xin kính gửi đến Quý phụ huynh nội dung về các chế độ miễn giảm học phí như sau:
GIẢM 5%:
- Giảm cho mỗi học sinh trong nhóm gia đình có từ 2 anh/chị/em ruột cùng đăng ký học tại Trường Mầm Non Phát Triển Châu Á (ADES – Kindergarten).
- Học sinh đóng học phí 1 lần 6 tháng.
GIẢM 10%:
- Học sinh đóng học phí 1 lần 9 tháng hoặc cả năm 12 tháng (kể cả học hè).
- Phụ huynh giới thiệu học sinh và phụ huynh được giới thiệu (áp dụng cho 3 tháng đầu tiên).
- Học sinh là con, cháu ruột của cán bộ công nhân viên – giáo viên nhà trường.
GIẢM KHÁC:
- Các chế độ miễn giảm được cộng dồn tối đa không vượt quá 15%. Các trường hợp khác ngoài quy định phải có sự đồng ý, thống nhất của Ban Giám Hiệu và Ban Giám Đốc.

Các mục được quan tâm nhiều nhất