CHẾ ĐỘ SINH HOẠT TRẺ TỪ 12 – 18 THÁNG TUỔI
SCHEDULE FOR KIDS FROM 12 TO 18 MONTHS

THỜI GIAN
(Time)
HOẠT ĐỘNG
(Activities)
7:00 – 7:45 - Đón trẻ (Arrival time)
- Bé chơi tự do ngoài trời (Play in school – yard)
7:45 – 8:00

8:00 – 8:30
-Thể dục sáng - Rửa tay (Do exercises – Wash hands).
- Ăn sáng (Have a breakfast)
- Uống sữa (Drink milk)
8:30 – 8:45
8:45 – 9:00
- Hoạt động học (Morning circle)
- Ăn sữa chua (Eat yoghurt)
- Hoạt động ngoài trời (Play in school – yard)
9:00 – 10:00 - Ngủ lần 1. (Nap time)
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
- Vệ sinh cá nhân (Personal hygiene)
- Ăn trưa ( Have lunch)
11:00 – 11:30 - Chơi nhẹ nhàng trước khi ngủ (Relax)
11:30 - Uống sữa ( Drink milk)
12:00 - Ngủ lần 2. (Nap time)
2:00 –2:30 - Vệ sinh và tắm bé ( Personal hygiene & take bath)
2:30 – 3:00 - Chơi tự do với đồ chơi (Free play)
3:00 – 3:30 - Ăn xế (Afternoon snack)
– Uống sữa (Drink milk)
3:30 – 4:00 - Ôn luyện củng cố giờ hoạt động có chủ đích
(Review the lessons taught in the morning )
4:00 – 5:00 - Trẻ chơi tự do (Free play)
- Ra về (Home time)

Các mục được quan tâm nhiều nhất