BÉ LẮP RÁP ROBOT

Nhà trường phối hợp với Trung Tâm Giáo Dục STEM tổ chức chương trình “VUI HỌC CÙNG ROBOT”. Nhằm tạo sân chơi trí tuệ để phát triển khả năng tư duy, kích thích sự sáng tạo của trẻ.

 • trường mầm non ades

  Bé lắp ráp Robot

 • truong mam non ades

  Bé lắp ráp Robot

 • mầm non ades

  Bé lắp ráp Robot

 • mam non ades

  Bé lắp ráp Robot

 • trường mầm non ades quận 3

  Bé lắp ráp Robot

 • truong mam non ades quan 3

  Bé lắp ráp Robot

 • mầm non ades quận 3

  Bé lắp ráp Robot

 • mam non ades quan 3

  Bé lắp ráp Robot

 • trường mầm non quận 3

  Bé lắp ráp Robot

 • truong mam non quan 3

  Bé lắp ráp Robot

 • mầm non quận 3

  Bé lắp ráp Robot

Các mục được quan tâm nhiều nhất