Hình Ảnh

Giới thiệu

- Trường Mầm Non ADES đạt tiêu chuẩn quốc tế - vị trí thuận tiện ngay tại trung tâm Quận 3.Có tất cả các hoạt động thể chất - trí tuệ toàn diện ngay tại trường. Luôn đạt các thang điểm tối đa trong đánh giá các tiêu chuẩn an toàn.
- Trường đem lại cho xã hội những thế hệ học sinh tiếp cận với nền giáo dục song ngữ Anh – Việt, sáng tạo, khỏe mạnh, năng động - tự tin, có tác phong của trẻ em của các quốc gia phát triển nhưng vẫn giữ được đạo đức và những lễ nghĩa truyền thống tốt đẹp đáng quý của dân tộc.
- Địa chỉ: 216/4 - 216/6 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TPHCM.
- Điện thoại: (028) 3932 0567
- Facebook: https://www.facebook.com/mamnonadesquan3/